Top

Definities

Terra Terra Tours: De eenmanszaak Terra Terra Tours, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74454145;

 

De Klant/Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld om gebruik te maken van de Diensten van Terra Terra Tours of die de Website(s) bezoekt;

 

Diensten/Dienstverlening: Alle aan de Klant/Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten van Terra Terra Tours, onder andere bestaande uit het geven van culturele tours op Kaapverdië.

Persoonsgegevens: Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Website: De website https://www.terraterratours.com/;

 

Gebruik van de dienstverlening of website

Dit privacybeleid heeft betrekking op de gegevensverwerking van de (Persoons)gegevens van de Klant/Opdrachtgever bij het gebruik van de website https://www.terraterratours.com/, alsmede bij de dienstverlening van Terra Terra Tours.

 

Op grond van de AVG wordt Terra Terra Tours aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt de Klant/Opdrachtgever in deze privacyverklaring terug welke (Persoons)gegevens Terra Terra Tours verwerkt en/of verzamelt en wat Terra Terra Tours met deze (Persoons)gegevens doet. De (Persoons)gegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorg verzameld, verwerkt en, indien nodig, bewaard.

 

 Doel van de gegevensverwerking

Wanneer de Klant/Opdrachtgever zich aanmeldt voor de Diensten van Terra Terra Tours, vraagt Terra Terra Tours aan de Klant/Opdrachtgever (Persoons)gegevens te verstrekken. Deze (Persoons) gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Terra Terra Tours en worden gebruikt om de Diensten aan de Klant/Opdrachtgever te kunnen leveren.

 

De (Persoons)gegevens kunnen door Terra Terra Tours worden gebruikt om de Klant/Opdrachtgever te informeren over de Dienstverlening. Dit gebeurt enkel wanneer de Klant/Opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Indien de dienstverlening het verzenden van nieuwsbrieven betreft, dan, kan de Klant/Opdrachtgever kan het ontvangen van de nieuwsbrieven te allen tijde stopzetten via de in de betreffende e-mail aangegeven methode.

 

De (Persoons)gegevens worden alleen gebruikt door Terra Terra Tours. Terra Terra Tours verstrekt de (Persoons)gegevens niet aan derden zonder toestemming van de Klant/Opdrachtgever, tenzij Terra Terra Tours daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant/ Opdrachtgever en Terra Terra Tours.

 

De (Persoons)gegevens

De (Persoons)gegevens die Terra Terra Tours verzamelt/verwerkt zijn afhankelijk van de

Diensten waar de Klant/Opdrachtgever gebruik van maakt. De (Persoons)gegevens

die verzameld kunnen worden door Terra Terra Tours zijn:

– Voor- en achternaam;

– Bedrijfsnaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Bankrekeningnummer;

 

Wat doet Terra Terra Tours met deze gegevens?

Alle hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om de Diensten aan de Klant/Opdrachtgever te kunnen verstrekken en/of te verbeteren. Ook kan Terra Terra Tours de gegevens gebruiken om nieuwe Diensten of om met de Klant/Opdrachtgever te communiceren.

 

Afgezien van bovenstaande kan Terra Terra Tours de (Persoons)gegevens tevens delen

wanneer dit noodzakelijk is:

–           in een juridische procedure;

–           om de rechten van Terra Terra Tours te beschermen;

–           om de naleving van de algemene voorwaarden af te kunnen dwingen, alsmede in

geval van beveiligingskwesties of een vermoeden van frauduleus handelen door de Klant/Opdrachtgever.

 

Bij vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen via info@terraterratours.com.

 

Terra Terra Tours, 2019

You don't have permission to register